Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Idrija zbira denarna sredstva iz prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov ter različnih akcij. Poslovanje šolskega sklada vodi upravni odbor Šolskega sklada OŠ Idrija. S sredstvi šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolji na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se v celoti ne financirajo iz javnih sredstev. Vsako leto se del sredstev nameni tudi za izvedbo šole v naravi v Nerezinah, in sicer za vse učence 6. razreda.

Vaše prostovoljne prispevke za Šolski sklad OŠ Idrija lahko nakažete na račun številka  SI56 01100-6008338531; sklic 00-50; za šolski sklad.

 

Kako do finančne pomoči iz šolskega sklada? 

V kolikor bi potrebovali finančno pomoč pri plačilu stroškov bivanja vaših otrok v CŠOD  ali drugih dejavnostih lahko komisiji oddate prošnjo za pomoč. Obrazec za vlogo za dodelitev pomoči iz šolskega sklada najdete spodaj (Vloga za uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi in drugih nadstandardnih dejavnosti). Vlogo oddate ali pošljete Mojci Lapanja na elektronski naslov mojca.lapanja@os-idrija.si ali pa po navadni pošti. Vlogo morate vložiti do prvega dne dejavnosti, npr. do prvega dne izvedbe plavalnega tečaja ali do dne, ko se posamezen dogodek izvede, npr. do dne tekmovanja. Za vse učence, ki so se udeležili določene dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financira v celoti iz javnih sredstev,  npr. tekmovanje, šola v naravi na Lošinju… bodo vlogo na šolski sklad vložili razredniki ali mentorji.

Upravičenost za pomoč najprej obravnava Komisija za subvencije OŠ Idrija, sledi še odobritev Odbora šolskega sklada. Vlagatelj je v petnajstih dneh seznanjen z odobritvijo pomoči. Po odobritvi prejmete obrazec, na katerem morate zavesti davčno številko otroka (prejemnika pomoči) za letno poročanje finančni upravi RS. Prejemek iz šolskega sklada je neobdavčen. Obrazec morate vrniti v roku petih delovnih dni od datuma prejema.

 

Dokumenti šolskega sklada:

Pravila Šolskega sklada Osnovne šole Idrija

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi in drugih nadstandardnih dejavnosti

 

Zapisniki in poročila o delovanju šolskega sklada

Poročilo o poslovanju 2014
Poročilo o delovanju 2014/15
Poročilo o delovanju 2015/16
Poročilo o delovanju 2016
Poročilo o delovanju 2016/17
Poročilo o delovanju 2017/18
Poročilo o delovanju 2018/19
Poročilo o delovanju 2019/20
Poročilo o delovanju 2020/21
Poročilo o delovanju 2021/22
Poročilo o delovanju 2022/23

Načrt dela šolskega sklada

Program dela 2017/18
Program dela 2018/19
Program dela 2019/20
Program dela 2020/21
Program dela 2021/22
Program dela 2022/23
Program dela 2023/24

Dostopnost