Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Idrija že od svoje ustanovitve zbira denarna sredstva iz prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov. S tako pridobljenim denarjem smo pomagali nekaterim učencem in jim omogočili udejstvovanje v različnih dejavnostih, ki jih organizira šola. Vsako leto se del sredstev nameni tudi za izvedbo šole v naravi v Nerezinah za vse učence.
Vaše prostovoljne prispevke za Šolski sklad OŠ Idrija lahko nakažete na račun številka  SI56 01100-6008338531; sklic 00-50; za šolski sklad.
Poslovanje šolskega sklada vodi upravni odbor Šolskega sklada OŠ Idrija.

Kako do finančne pomoči iz šolskega sklada?

V kolikor bi potrebovali pomoč pri plačilu stroškov bivanja vaših otrok v CŠOD, ŠN, lahko oddate prošnjo za pomoč komisiji.Vlogo za dodelitev pomoči iz šolskega sklada najdete na spletni strani ali pri šolski svetovalni službi (ga. Nevja Felc).Vlogo z obrazložitvijo in dokazili v pisni obliki oddate pri šolski svetovalni službi ge. Nevji Felc.Vlogo najprej obravnava Komisija za subvencija OŠ Idrija, sledi še odobritev Odbora šolskega sklada. prosilcu za pomoč se izda v pisni obliki sklep o višini finančne pomoči v 15 dneh.

Dokumenti šolskega sklada:

Pravilnik o delovanju šolskega sklada
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi in drugih nadstandardnih dejavnosti

 

Zapisniki in poročila o delovanju šolskega sklada

Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2016/17
Poročilo o delovanju šolskega sklada v prvem polletju šolskega leta 2016/17
Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2015/16
Poročilo o finančnem poslovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15
Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2014/15

Načrt dela šolskega sklada

Program dela šolskega sklada v šolskem letu 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost