NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je z odredbo MIZŠ za učence 6. in 9. razredov obvezno, za učence OŠ NIS pa prostovoljno.

Predmet Matematika Slovenščina Biologija Angleščina
9. r 6. r 9. r 6. r 9. r 6. r
Redni rok 6. 5. 2021 (četrtek) 4. 5. 2021 (torek) 10. 5. 2021 (ponedeljek)

1. 6. 2021 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

7. 6. 2021 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

Dodatne informacije za učence in starše

Več informacij pa lahko dobite na spletni strani RiCa.

Dostopnost