Skoči na glavno vsebino

KLUB STARŠEV in izobraževanja za starše v šolskem letu 2023/24

S finančnim sodelovanjem Hidrie d. o. o. in razpoložljivosti znanih, v našem prostoru uveljavljenih zunanjih predavateljev, načrtujemo predavanja z aktualno vzgojno tematiko za starše osnovnošolcev občine Idrija in strokovni zbor.  

V šolskem letu 2023/24 bomo na OŠ Idrija nadaljevali s programom oz. s sklopom predavanj v okviru projekta Klub staršev.  

Pri nudenju pomoči otrokom, ki imajo vzgojne in/ali disciplinske težave je nujno sodelovanje med šolo in starši; potrebna je vzajemna medsebojna podpora. Starši v prepričanju, da delajo svojemu otroku najboljše, nemalokrat zlasti v zgodnejšem obdobju šolanja spregledajo in preslišijo namige ter informacije strokovnih delavcev šole, ki jih opozarjajo na težave, ki jih otrok izkazuje v času pouka in med vrstniki. Sprva majhne težave z odraščanjem postajajo večje in razreševanje le-teh v obdobju zadnje triade osnovne šole v najzahtevnejših primerih že presega kompetence in pristojnosti strokovnih delavcev šol. 

Načrtovana predavanja, delavnice in predavatelji v  šolskem letu 2023/24 

Datum Predavatelj Naslov predavanja Priporočljivo za…
12. 10. 2023 ob 17.00 Dr. Eva Boštjančič Otroci in samostojnost  
       
       

Predvideni termini predavanja se lahko spremenijo zaradi zasedenosti določenega  predavatelja.

Dostopnost