Vpogled v NPZ za učence in starše

Za učence 6. in 9. razreda bo v dopoldanskem času ob prisotnosti učitelja omogočen vpogled v ovrednotene preizkuse nacionalnega preverjanja znanja. Vpogled se bo za učence izvajal po sledečem razporedu: razred: torek, 30. 5.            MAT sreda, 31. 5.            GEO...

verski simboli

VERSKI SIMBOLI   KRŠČANSTVO               JUDOVSTVO                      ...

POJMI IZ KRIŽANKE

POSAMEZNIK, SKUPNOST, DRŽAVA Politične stranke, ki po volitvah niso prevzele oblasti in nimajo svojih predstavnikov v vladi, vendar pa skrbno spremljajo, kako deluje vlada, in jo kritizirajo, če menijo, da deluje slabo. OPOZICIJA Skupina ljudi, ki skupaj z ravnateljem...

STANDARDI DKE

7. RAZRED   1. UČNI SKLOP 7. RAZRED 1. UČNI SKLOP – POSAMEZNIK, SKUPNOSTI, DRŽAVA Učenec: Našteje nekaj družbenih skupin in skupnosti, katerih član je in so del njegove družbene identitete. Na preprost način pojasni, da so posameznikove predstave o dekletih...

Priprave na NPZ

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1. Informacije o preizkusih znanj za leta: 2012 – redni rok na naslovu RIC-a 2012 – naknadni rok na naslovu RIC-a 2009 – redni rok na naslovu RIC-a 2009 – naknadni rok na...
Dostopnost