Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 14. člena  Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22) , ki se glasi :

“Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 26. 6. do 30. 6. in od 16. 8 do 20. 8. tekočega šolskega leta”,

boste spričevala lahko dvignili v tajništvu šole od 16. 8. do 20. 8. v času uradnih ur med 10. in 11. uro.

V šolo vstopajte skozi službeni vhod (mimo športnega centra).

Spričevala, ki jih ne boste prevzeli, bodo lahko učenci dvignili v tajništvu ob začetku pouka v novem šolskem letu.

Dostopnost