Skoči na glavno vsebino

 

 

 

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 18.- 26.11.2017

MOJ SVET JE ODVISEN OD VSEH NAS

Z učenci 2.b in 3.b razreda smo v uvodnem pogovoru ugotovili, da je naš planet naš skupni dom, za katerega moramo skrbeti, da ostane čist in zdrav.

V nadaljevanju smo si ogledali kratka animirana razlagalna prispevka z naslovom Tudi ti si delček tega sveta ter Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti.

Učenci so tekom pogovora ugotavljali, da ne živjo vsi otroci tega sveta v enakih življenjskih pogojih kot oni sami. Naštevali so zamisli, kako bi jim lahko pomagali. Povedali so še, kdaj so strpni en do drugega in kako se to kaže v njihovih vsakdanjih medsebojnih odnosih.

Narisali so risbe na temo: Kako lahko skrbim za naš planet ter Strpni smo drug do drugega.

Učiteljica Tatjana Ogrič

 

V oddelku PB 1.a, 2.a smo si v okviru TGU 2017 ogledali nekaj animiranih filmov na temo pitne vode, kulturne strpnosti in socialne pravičnosti ter podnebnih sprememb. Pogovarjali smo se, kako lahko mi sami prispevamo k izboljšanju globalnega stanja v svetu (varčevanje z naravnimi dobrinami, medsebojni odnosi, ravnanje z odpadki itd.). Svoja razmišljanja smo upodobili na plakatu.

Učiteljica Živa Caruso

V 8. razredih so učenci pri uri DKE spoznavali cilje trajnostnega razvoja.

Ugotavljali so, kateri so največji problemi (težave ali izzivi), s katerimi se soočajo ljudje v njihovi neposredni bližini, v naši državi in ljudje v svetu. Probleme, ki so jih napisali na listke so nato primerjali s cilji trajnostnega razvoja .

Na koncu smo si ogledali kratek film »The Wolrds Largest Lesson«.

Za posamezen cilj so poskušali odgovoriti na vprašanji:  Kako njegovo uresničevanje vpliva na posamezne skupine ljudi in  kako lahko sami že danes vplivajo na to, da bo ta cilj dosežen.

Učenci v PB 1.c in 2.c so si ogledali animiran film o medvedku Ursu in kratek film »Prihodnost je v naših rokah«. Pogovarjali smo se o tem, kaj lahko sami naredimo, da bo življenje na našem planetu prijaznejše in na to temo izdelali plakat z risbicami. Učenka je predlagala, da bi za učence v Afriki zbirali barvice.

Učiteljica Marija Majnik

V oddelku PB 3.a, 4.a smo si ogledali animirane filme na temo letošnjega tedna globalnega učenja. O vsebinah smo se pogovarjali in razmišljali o tem, da smo tudi sami odgovorni za dogajanje na našem planetu. Izdelali smo plakat.

Učiteljica Erika Kavčič

 

Dostopnost