Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G, Ur. list RS, št. 88/16).

Ta širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Od 1. 2. 2017 bodo tako do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ (kot doslej).

Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovijo, ali je njihov otrok upravičen do subvencije. Šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji iz CEUVIZ in tako nima podatka, katerim učencem subvencija pripada. Zato obveščamo vse starše, naj v primeru, če ugotovijo, da so upravičeni do subvencije in bi želeli, da njihov otrok prejema brezplačno kosilo, otroka s 1. 2. 2017 prijavijo na kosilo. Prijava na kosilo je mogoča tudi za posamezne dneve.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, je pristojen Center za socialno delo, ki je odločbo izdal.

Ponovno vas opozarjamo, da je potrebno v primeru odsotnosti učenca  subvencionirane obroke pravočasno odjaviti, saj morajo sicer starši kriti ceno celotnega kosila ali malice. Subvencionirani so samo prevzeti, ne pa tudi naročeni obroki.

 

 

Dostopnost