Skoči na glavno vsebino

V tednu po jesenskih počitnicah bo učiteljica Zdenka Skrt pričela izvajati dejavnosti spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti za prvošolce ter spodbujanja bralnih/pisalnih spretnosti za drugošolce.

slika malcki bralcki

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko, 45 minut, v skupini bo največ 10 učencev. Predvideni termini:

  • za 1. razred: torek ali četrtek od 14.30 do 15.15 v 4. c razredu (1. nadstropje)
  • za 2. razred: sreda od 14.30 do 15.15 v 3. a razredu (2. nadstropje)

Cilji:

  • Spodbujanje vidnih procesov pri učencih, pomembnih za sledenje črkam v besedi, v vrstici (izvajali bomo razne igre za oči – potovanje po vzorcu, labirintu, prerisovanje vzorcev idr., igre vidnega razločevanja – iskanje istih črk v besedilu, iskanje podobnosti in razlik, vidno razločevanje črk idr.).
  • Urjenje orientacije v prostoru, na telesu, na listu.
  • Spodbujanje glasovnih in slušnih procesov pri učencih (igre poslušanja, igre z glasovi; razlikovanje prvega/zadnjega glasu v besedi, razvijanje slušne analize in sinteze)
  • Učenje in spodbujanje začetnega branja pri učencih (vzpostavljanje povezave glas – črka, spajanje glasov (črk) v zloge, zloge v besede; preprosti slikopisi)
  • Bralne in razumevanje preprostih besedil.
  • Tvorjenje povedi.

Pri naštetih predbralnih in predpisalnih dejavnostih bo učencem ‘pomagala’ lutka. Lutka ima pri majhnih otrocih posebno moč – otroci se preko lutke lažje izražajo, lutka jim bo dala pogum in samozavest tudi pri branju. Dejavnosti bomo pričenjali z gibalnimi vajami, ki spodbujajo koncentracijo, spomin, koordinacijo telesa, spodbujajo povezovanje leve in desne hemisfere možganov in posledično vplivajo tudi na sposobnosti, ki so z branjem povezane.

Starši ste po preverjanju predbralnih/bralnih in predpisalnih/pisalnih zmožnosti vašega otroka dobili tudi priporočilo, da otroka vključite v skupino ‘malčkov bralčkov’, zato je ta dejavnosti najprej namenjena prav tem učencem. Otroka boste lahko vpisali od petka, 21. 10. dalje in sicer osebno (v pisarni pomočnic ravnateljice), po elektronski pošti (zdenka.skrt@guest.arnes.si) ali po telefonu (05 37 26 216).

Vse dodatne informacije boste dobili starši prijavljenih otrok naknadno. Na eno od srečanj boste tudi povabljeni, da boste spoznali naše delo in načine, kako otroke spodbujati pri začetnem branju/pisanju.

Dostopnost