Skoči na glavno vsebino

   1. Razpis za vpis v SŠ – elektronska oblika

   2. Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih.              14. 2. in 15. 2. 2014


   3. Prijavljanje učencev za opravljanje

         preizkusa posebnih nadarjenosti (PN), znanj in          do 5. 3. 2014

         spretnosti, ki jih zahtevajo določene SŠ ter

         posredovanje dokazil o izpolnjevanju

         posebnega vpisnega pogoja za program

         Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š).

 

   4. Opravljanje preizkusa PN ter ugotavljanje

         izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja                 med 18. in 22. 3.                      

         kandidatov za športni oddelek progama                         2014

         Gimnazija in Ekonomska gimnazija (Š).

 

5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih

PN ter izpolnjevanju vpisnega pogoja za pro-              do 28. 3. 2014

         gram Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (Š).

 

6. Prijavljanje za vpis v 1. letnike SŠ za šolsko leto     do 4. 4. 2014                                                                

     2014/2015.

 

7. Javna objava številčnega stanja prijav                                 10. 4. 2014

     (Internet).                                                                     

                                                                                       

  8. Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja            do 24. 4. 2014

         prijav na srednjih šolah za šol.l. 2014/15

              

  9. Morebitni prenos prijav za vpis v SŠ.                         do 25. 4. 2014

 

10. Obveščanje osnovnih in srednjih šol                          

         o omejitvah in spremembah obsega razpisanih                 do 30. 5. 2014

         mest v SŠ ; javna objava omejitve vpisa-Internet.        

 

 

11. Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa.                      do 3. 6. 2014

 

 

 

Dostopnost