Skoči na glavno vsebino

Navajanje virov

Pri oblikovanju pisnih nalog, govornih nastopov, plakatov … si večkrat pomagamo z različnimi viri (knjigami, revijami, svetovnim spletom …). Vire moramo navesti, saj smo si pomagali z znanjem nekoga drugega in ne lastnimi dognanji.

Viri morajo biti navedeni s tistimi podatki, ki omogočajo njihovo prepoznavanje.

To so pri knjigi predvsem:

avtor (priimek in ime),

 leto izida,

naslov, kraj izida

  ime založbe.

Te podatke najdemo v knjigi:

  1. a)v kolofonu (ponavadi za naslovno stranjo ali na zadnjem listu),
  2. b)v CIP-u, to je kataložnem zapisu o publikaciji.

Obstaja več različnih načinov navajanja. Na naši šoli bomo uporabljali način, ki je prikazan v nadaljevanju in ponazorjen s primeri. Knjižničarka Mira Tratnik vam lahko pomaga z nasveti in navodili v šolski knjižnici.

1. Knjiga enega avtorja

PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov knjige: podnaslov. Kraj izida: Založba.

Primer:

CERAR, Miro. 2012. Osnove demokracije. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije.

ŠTAMPE Žmavc, Bina. 2011. Svilnate rime: Izbrane pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2. Knjiga z več kot tremi avtorji

NASLOV dela: podnaslov. Leto izida. Kraj izida: Založba.

Primer:

RAZVEZANI jezik: slovar žive slovenščine. 2007. Ljubljana: Društvo za domače raziskave.

 

3. Članek v reviji

PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka, stran(i).

Primer:

TOME, Staša. 2012. Kačji strup je lahko tudi zdravilo. Gea, let. 22, št. 5, str. 35-39.

4. Spletna stran

NASLOV dokumenta ali spletne strani. Leto objave. [Splet, obiskano datum]. Dostopno na naslovu: spletni naslov.

ali

PRIIMEK, Ime. Leto objave. Naslov dokumenta ali spletne strani [Splet, obiskano datum]. Dostopno na naslovu: spletni naslov.

Primer:

O Geoparku Idrija. 2012. [Splet, obiskano 1. 11. 2012]. Dostopno na naslovu: http://www.geopark-idrija.si/si/.

France Prešeren: Iz Wikipedije, proste enciklopedije. 2012. [Splet, obiskano 2. 11.2012]. Dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren.

Grušovnik, Damjan. 2012. Priročnik celostne grafične podobe Geoparka Idrija [Splet, obiskano 2. 11. 2012]. Dostopno na naslovu: http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/priro-nik-cgp-geoparka-idrija-2-pdf.pdf.

5. Drugi viri (zvočni posnetki, videoposnetki …)

NASLOV gradiva. Leto izida.[Vrsta medija]. Kraj izida: Založba.

ali

PRIIMEK, Ime. Leto izida. Naslov gradiva. [Vrsta medija]. Kraj izida: Založba.

Dostopnost