Skoči na glavno vsebino

Šolske poti

1315800944

VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne varnosti in je sistemsko opredeljena z zakonodajo. Ravnanje otrok v cestnem prometu je odvisno od njihovega dojemanja, vrednotenja in vedenja, ki so soodvisni od otrokovih razvojnih značilnosti in se razlikuje od ravnanj, ki jih imamo odrasli za samoumevne.

 Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev, zato je področje šolskih poti, in s tem povezano učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti, izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu.

 Pri zagotavljanju varnosti otrok v cestnem prometu je potrebno upoštevati tudi telesne, motorične, spoznavne, zaznavne, emocionalne in mišljenjske lastnosti otrok ter le-te čim bolj upoštevati pri ukrepih za večjo varnost na šolskih poteh. Otroci so namreč, zaradi neizkušenosti in nezrelosti, dokaj nepredvidljivi ter predstavljajo v cestnem prometu določeno tveganje.

 Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh.

 Dokument Načrt šolskih poti smo izdelali in v njem poskušali predvsem poiskati možne izboljšave nevarnejših mest in s tem tudi izboljšati prometno varnost na obstoječih prometnih poteh. Pri tem smo sodelovali z lokalno skupnostjo, ki upravlja s cestno infrastrukturo ter lokalnim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v katerem sodelujejo tudi policija, občinsko redarstvo…). Gre za dokument, ki je »živ« in ga bomo dopolnjevali in izboljševali glede na dane situacije in potrebe.

Načrt šolskih poti OŠ Idrija v šol. letu 2019/2020

Dostopnost