Sporočilo

Pravila šolske prehrane

on .

Obveščamo vas, da bodo s 1. 9. 2014 začela veljati nova Pravila šolske prehrane OŠ Idrija. Ogledate si jih lahko tukaj.

Vročanje spričeval učencem, ki bodo zadnji šolski dan odsotni

on .

5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS 50/12) pravi: "Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta."

Šola se je dolžna ravnati po predpisani zakonodaji, zato vas prosimo, da spričevala dvigne učenec oziroma njegovi starši v navednih terminih.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2014/2015

on .

knjigceObjavljamo seznam potrebščin za naslednje šolsko leto - 2014/2015. Seznam najdete tukaj.

Obenem vam priporočamo, da učenci zvezke, ki še niso popolnoma popisani, uporabijo v naslednjem šolskem letu. Enako velja tudi za vse učne pripomočke in šolske torbe.

Prijava na šolsko prehrano

on .

Danes ali jutri bodo dobili učenci obrazec za prijavo na šolsko prehrano v šolskem letu 2014/15. Izpolnjen obrazec naj vrne učenec razredniku ali pomočnici ravnateljice najkasneje do 24. 6. 2014.

Zdenka Rejc, vodja šolske prehrane

Prijava