KLUB STARŠEV in izobraževanja za starše v šolskem letu 2018/19

S finančnim  sodelovanjem Hidrie in razpoložljivosti znanih, v našem prostoru uveljavljenih zunanjih predavateljev, načrtujemo predavanja z aktualno vzgojno tematiko za starše in strokovni zbor.

V šolskem letu 2018/2019 bomo na OŠ Idrija nadaljevali s programom oziroma s sklopom predavanj in delavnic v okviru projekta Klub staršev. Starši in strokovni delavci šol so bili z vsebino predhodno izvedenih predavanj zadovoljni.

Pri nudenju pomoči otrokom, ki imajo vzgojne in disciplinske težave je nujno sodelovanje med šolo in starši; potrebna je vzajemna medsebojna podpora. Starši v prepričanju, da delajo svojemu otroku najboljše, nemalokrat zlasti v zgodnejšem obdobju šolanja spregledajo in preslišijo namige ter informacije strokovnih delavcev šole, ki jih opozarjajo na težave, ki jih otrok izkazuje v času pouka in med vrstniki. Sprva majhne težave z odraščanjem postajajo večje in razreševanje le-teh v obdobju zadnje triade osnovne šole v najzahtevnejših primerih že presega kompetence in pristojnosti strokovnih delavcev šol.

Načrtovana predavanja, delavnice in predavatelji v  šolskem letu 2018/1019:

Datum                Predavatelj                 Naslov                                                               Razred
16. 10. Dr. Ranko Rajović Vpliv gibanja na razvoj možganov

1. – 9. r

1.- 4. r  zelo priporočljivo

12. 12. Lea Čerin Učenje prilagojeno možganom (delavnica-število udeležencev omejeno) 5.  – 9. r

 

Predvideni termini predavanja se lahko spremenijo zaradi zasedenosti določenega  predavatelja.

Vodja projekta  je Nevja Felc.

 

Marta Erjavec in Jana Gregorač bosta izvajali vaje s področja senzorne integracije v prostorih bivšega dijaškega doma. Delavnice so namenjene učencem od 1. do 5. razreda, izvajale se bodo ob ponedeljkih od 16.00 do 17.00 v prostorih PPVI.