KLUB STARŠEV in izobraževanja za starše v šolskem letu 2020/21

S finančnim  sodelovanjem Hidrie in razpoložljivosti znanih, v našem prostoru uveljavljenih zunanjih predavateljev, načrtujemo predavanja z aktualno vzgojno tematiko za starše in strokovni zbor.

V šolskem letu 2021/2022 bomo na OŠ Idrija nadaljevali s programom oziroma s sklopom predavanj v okviru projekta Klub staršev.

Pri nudenju pomoči otrokom, ki imajo vzgojne in/ali disciplinske težave je nujno sodelovanje med šolo in starši; potrebna je vzajemna medsebojna podpora. Starši v prepričanju, da delajo svojemu otroku najboljše, nemalokrat zlasti v zgodnejšem obdobju šolanja spregledajo in preslišijo namige ter informacije strokovnih delavcev šole, ki jih opozarjajo na težave, ki jih otrok izkazuje v času pouka in med vrstniki. Sprva majhne težave z odraščanjem postajajo večje in razreševanje le-teh v obdobju zadnje triade osnovne šole v najzahtevnejših primerih že presega kompetence in pristojnosti strokovnih delavcev šol.

Načrtovana predavanja, delavnice in predavatelji v  šolskem letu 2021/2022

Datum Predavatelj Naslov predavanja Priporočljivo za…
13. 10. 2021 dr. Vilijem Ščuka Rajsko otroštvo – peklensko mladostništvo Starše učencev vseh razredov
marec 2022 Sara Isaković Psihološka odpornost Starše učencev 6. – 9. razreda

 

Predvideni termini predavanja se lahko spremenijo zaradi zasedenosti določenega  predavatelja.

Vodja projekta  je Sabina Lidjan.

Dostopnost