Predmetnik

OBVEZNI PREDMETNIK V OSNOVNI ŠOLI

 

PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V I. TRIADI

RAZRED 1. 2. 3.
PREDMET: št. PU T L T L T L

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

210

 

7

 

245

 

7

 

245

LIKOVNA

UMETNOST

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

GLASBENA

UMETNOST

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

MATEMATIKA

 

4

 

140

 

4

 

140

 

5

 

175

ŠPORT

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

 

2

 

70

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

 

2

 

70

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

DODATNA

POMOČ

 

0,5

 

17,5

 

0,5

 

17,5

 

0,5

 

17,5

KULTURNI DNEVI 4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi
NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3 dnevi

 

3 dnevi

 

3 dnevi

TEHNIŠKI DNEVI 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi
ŠPORTNI DNEVI 5 dni 5 dni 5 dni
ŠTEVILO PREDMETOV

 

6

 

6

 

6

TEDENSKO

UR POUKA

 

20

 

21

 

22

TEDNOV POUKA 35 35 35

 

 

PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V II. TRIADI

 

RAZRED 4. 5. 6.
PREDMET/št. PU T L T L T L
SLOVENŠČINA 5 175 5 175 5 175
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 2 70 3 105 4 140
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 1 35
GLASBENA  UMETNOST 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
SPOZNAVANJE DRUŽBE
GEOGRAFIJA 1 35
ZGODOVINA 1 35
DRUŽBA 2 70 3 105
SPOZNAVANJE NARAVE
NARAVOSLOVJE 2 70
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 105 3 105
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 70
MATEMATIKA 5 175 4 140 4 140
GOSPODINJSTVO 1 35 1,5 52,5
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

2

1

70

35

2

1

70

35

2

1

70

35

ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
DODATNA POMOČ 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
DOPOLNILNI in DODATNI POUK 1 35 1 35 1 35
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 70 2 70 2 70
KULTURNI DNEVI 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi
ŠPORTNI DNEVI 5 dni 5 dni 5 dni
TEHNIŠKI DNEVI 4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi
ŠTEVILO PREDMETOV 8 9 11
TEDENSKO UR POUKA 24 26 26
TEDNOV POUKA 35 35 35

 

 

 

PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V III. TRIADI

 

RAZRED 7. 8. 9.
PREDMET/št. PU T L T L T L
SLOVENŠČINA 4 140 3,5 122,5 4,5 144
TUJI JEZIK ANEGLEŠČINA 4 140 3 105 3 96
LIKOVNA VZGOJA 1 35 1 35 1 32
GLASBENA UMETNOST 1 35 1 35 1 32
GEOGRAFIJA 2 70 1,5 52,5 2 64
ZGODOVINA 2 70 2 70 2 64
DOMOVINSKA  DRŽEVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

1

 

35

 

1

 

35

BIOLOGIJA 1,5 52,5 2 64
NARAVOSLOVJE 3 105
KEMIJA 2 70 2 64
FIZIKA 2 70 2 64
MATEMATIKA 4 140 4 140 4 128
TEHNIKA IN TEHNILOGIJA 1 35 1 35
GOSPODINJSTVO
ŠPORT 2 70 2 70 2 64
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
IZBIRNI PREDMET 1 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32
IZBIRNI PREDMET 2 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32
IZBIRNI PREDMET 3 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32
DODATNA POMOČ 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
DOPOLNILNI in DODATNI POUK

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

32

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 70 2 70 2 70
KULTURNI DNEVI 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi
ŠPORTNI DNEVI 5 dni 5 dni 5 dni
TEHNIŠKI DNEVI 4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi
ŠTEVILO PREDMETOV 14 16 14
TEDENSKO UR POUKA 29,5 30 30
TEDNOV POUKA 35 35 32

 

 

PRILAGOJENI PREDMETNIK ZA UČENCE ODDELKA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

OBVEZNI PROGRAM

PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. fond ur

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

1633

 

TUJI JEZIK

 

2

 

2

 

2

 

204

 

LIKOVNA UMETNOST

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

519

GLASBENA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

452

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1318

TEHNIKA

IN TEHNOLOGIJA

 

2

 

3

 

4

 

4

 

4

 

583

 

GOSPODINJSTVO

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

344

 

NARAVOSLOVJE

 

3

 

2

 

2

 

2

 

4

 

3

 

550

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

 

315

 

DRUŽBOSLOVJE

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

4

 

2

 

3

 

569,5

 

ŠPORT

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

936

 

PREDMET 1

 

1

 

1

 

1

 

102

ODDELČNA SKUPNOST

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

137

ŠTEVILO PREDMETOV

 

7

 

7

 

7

 

8

 

10

 

10

 

11

 

11

 

11

ŠTEVILO UR NA TEDEN

 

19,5

 

20,5

 

21,5

 

23

 

24

 

25

 

29,5

 

30

 

30

 

 

ŠTEVILO TEDNOV

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

32

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

 

1

 

1

 

1

 

105

SOCIALNO UČENJE

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

210

 

 

 

 

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

DOPOLNILNI

IN DODATNI POUK

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

624

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

624

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

3

 

116

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

104

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

10

 

10

 

180

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

180

ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

20

 

20

IZBIRNI PREDMET ZA ONIS

Računalništvo, ki ga bo vodila učiteljica Milena Jereb in

šport za sprostitev, ki ga bo vodila Jana Gregorač.