Skoči na glavno vsebino

Pravica do brezplačnega prevoza v šolo

Pravico do brezplačnega prevoza v šolo določa 56. člen Zakona o osnovni šoli, ki ga lahko dobite tukaj.

V primeru, da se učenec šola na šoli, ki ni v šolskem okolišu njegovega stalnega prebivališča, ima po tretjem odstavku 56. člena ZOŠ pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Dostopnost