PPZ 9.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2018/19 za 9. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

6. 11. – SLO
8. 11. – KEM (9.b, c)
9. 11. – KEM (9.a)
19. 11. – TJA
20. 11. – MAT
27. 11. – FIZ
4. 12. – GUM (9.b)
6. 12. – GUM (9.a, c)
12. 12. – SLO
10. 12. – ŠP1
14. 12. – ZGO (9.a)
13. 12. – ZGO (9.b, c)
19. 12. – GEO (9.b)
20. 12. – GEO (9.a, c)
17. 12. – NI3
10. 1. – BIO

2. ocenjevalno obdobje

4. 2. – MAT
11. 2. –TJA
26. 3. – BIO (9. b)
27. 3. – BIO (9. a, c)
5. 4. – SLO
10. 4. – NI2
11. 4. – NI3
16. 4. – MAT
18. 4. – GEO
23.4. – KEM (9. a, 9. b)
25.4. – KEM (9. c)
23. 4.– FIZ (9. c)
24. 4. – FIZ (9. b)
25. 4. – FIZ (9. a)
15. 5. – TJA
24. 5. – SLO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.