Select Page

POZ 9.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
6. 2. 2020 MAT vsi
5. 3. 2020 TJA vsi
2. 4. 2020 KEM 9. c
3. 4. 2020 KEM 9. a in 9. b
6. 4 2020 ZGO 9. b
7. 4. 2020 ZGO 9. a in 9. c
10. 4. 2020 SLO vsi
14. 4. 2020 FIZ 9. a in 9. b
14. 4. 2020 BIO 9. c
15. 4. 2020 FIZ 9. c
15. 4. 2020 BIO 9. a
 16. 4. 2020 BIO 9. b
20. 4. 2020 GEO 9. a in 9. c
22. 4. 2020 GEO 9. b
5. 5. 2020 NPZ SLO vsi
7. 5. 2020 NPZ MAT vsi
11. 5. 2020 NPZ BIO vsi
23. 4. 2020 MAT vsi
13. 5. 2020 NEM 3 izbirni predmet
21. 5. 2020 TJA vsi
22. 5. 2020 SLO vsi