Skoči na glavno vsebino

POZ 8.r

DELO NA DOMU – DATUMI SKUPINSKIH OCENJEVANJ

DATUM PREDMET RAZRED OBLIKA OCENJEVANJA
11. 5. GUM 8. b ustvarjanje zvočne slike
12. 5. GUM 8. c ustvarjanje zvočne slike
12. 5. KEM 8. a, 8. b, 8. c poročilo o projektu
13. 5. ZGO 8. a, 8. b, 8. c spletni test
14. 5. IP-Življenje človeka na zemlji izbirni predmet spletni kviz Socrative
15. 5. IP-Nemščina 2 izbirni predmet govorni nastop
15. 5. LUM 8. a, 8. b, 8. c risba športnika
18. 5. SLJ 8.a, 8. b, 8. c  govorni nastop
19. 5. IP-Filmska vzgoja izbirni predmet govorni nastop – zvočni posnetek
19. 5. DKE 8. a, 8. b, 8. c spletni test
20. 5. IP-Šolsko novinarstvo izbirni predmet prispevka za šolski časopis
20. 5. IP-Ruščina izbirni predmet  govorni nastop – zvočni posnetek
20. 5. IP-Multimedija izbirni predmet  izdelava stop-motion animacije
21. 5. IP-Likovno snovanje 2 izbirni predmet slika zmajev, gradov
22. 5. GEO 8. a, 8. b, 8. c spletni kviz socrative
25. 5. IP- Robotika izbirni predmet izdelava Microbit projekta
26. 5. IP- Urejanje besedil izbirni predmet izdelava seminarske naloge
27. 5. IP-Sodobna priprava hrane izbirni predmet ocenjevanje poročila
28. 5. ŠPO 8. a, 8. b, 8. c spletni kviz Socrative

 

 

Dostopnost