POZ 8.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
12. 11. 2019 TJA 8. a – c
20. 11. 2019 RUŠ izbirni predmet
22. 11. 2019 SLO 8. a – c
27. 11. 2019 MAT 8. a – c
2. 12. 2019 GUM 8. b
3. 12. 2019 GUM 8. c
4. 12. 2019 SPH izbirni predmet 8.a
5. 12. 2019 GUM 8. a
9. 12. 2019 BIO 8. c
3. 12. 2019 FIZ 8. a
4. 12. 2019 FIZ 8. b – c
11. 12. 2019 NI2 izbirni predmet
16. 12. 2019 SLO 8. a – c
18. 12. 2019 BIO 8. a – b
8. 1. 2020 ZGO 8. a – c
13. 1. 2020 DKE 8. a – 8. c
16. 1. 2020 KEM 8. c
17. 1. 2020 KEM 8. a – b
21. 1. 2020 GEO 8. c
22. 1. 2020 GEO 8. a – b