Select Page

POZ 8.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
12. 2. 2020 MAT vsi
9. 3. 2020 BIO 8. c
10. 3. 2020 TJA vsi
11. 3. 2020 BIO 8. a in 8. b
25. 3. 2020 ZGO vsi
20. 4. 2020 RUŠ izbirni predmet
20. 4. 2020 NEM 2 izbirni predmet
12. 5. 2020 FIZ 8.a
13. 5. 2020 FIZ 8. b in 8. c
19. 5. 2020 GEO 8. c
20. 5. 2020 GEO 8. a in 8. b
22. 5. 2020 SLO vsi
25. 5. 2020 TJA vsi
27. 5. 2020 MAT vsi