Select Page

POZ 7.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
5. 3. 2020 MAT  vsi
9. 3. 2020 TJA vsi
17. 3. 2020 NAR 7. c
18. 3. 2020 NAR 7. a in 7. b
23. 4. 2020 NEM 1 izbirni predmet
4. 5. 2020 DKE 7. a
6. 5. 2020 SLO vsi
7. 5. 2020 DKE 7. c
8. 5. 2020 DKE 7. b
11. 5. 2020 ZGO 7. b in 7. c
14. 5. 2020 MAT vsi
15. 5. 2020 ZGO 7. a
18. 5. 2020 TJA vsi
21. 5. 2020 GEO 7. b in c
22. 5. 2020 GEO 7. a
26. 5. 2020 NAR 7. c
27. 5. 2020 NAR 7. a in 7. b
29. 5. 2020 SLO vsi