PPZ 7.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2018/19 za 7. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

8.11. – MAT
13. 11. – SLO
14. 11. – TJA
29. 11. – SPH (7.a, b, c)
26. 11. – ZGO (7.a, b)
27. 11. – ZGO (7.c)
3. 12. – GUM (7.b, c)
4. 12. – GUM (7.a)
6. 12. – SLO
10.12. – ŠP1
12. 12. – NI1/NI2
7. 1. – DKE (7.b)
7. 1. – GEO (7.a, c)
8. 1. – GEO (7.b)
9. 1. – DKE (7.c)
10. 1. – DKE (7.a)

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.