PPZ 7.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2018/19 za 7. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

8.11. – MAT
13. 11. – SLO
14. 11. – TJA
29. 11. – SPH (7.a, b, c)
26. 11. – ZGO (7.a, b)
27. 11. – ZGO (7.c)
3. 12. – GUM (7.b, c)
4. 12. – GUM (7.a)
6. 12. – SLO
10.12. – ŠP1
12. 12. – NI1/NI2
7. 1. – DKE (7.b)
7. 1. – GEO (7.a, c)
8. 1. – GEO (7.b)
9. 1. – DKE (7.c)
10. 1. – DKE (7.a)

2. ocenjevalno obdobje

14. 2. – MAT
21. 2. – TJA
18. 3. – NAR (7. c, b)
19. 3. – NAR (7. a)
21. 3. – SLO
10. 4. – NI1
7.5. – GEO
16. 5. – MAT
17. 5. – SLO (7. c)
20. 5. – SLO (7. a, b)
21. 5. – TJA
27. 5. – NAR (7. b, c)
28. 5. – NAR (7. a)
29. 5. – SLO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.