Skoči na glavno vsebino

POZ 7.r

DELO NA DOMU – DATUMI SKUPINSKIH OCENJEVANJ

DATUM PREDMET RAZRED OBLIKA OCENJEVANJA
6. 5. NAR 7. a, 7. b, 7. c ocenjevanje poročila
11. 5. GUM 7. b izvajanje z lastnimi glasbili
12. 5. GUM 7. c izvajanje z lastnimi glasbili
14. 5. GUM 7. a izvajanje z lastnimi glasbili
14. 5. DKE 7. a, 7. b, 7. c kviz v Google obrazcih
15. 5. IP- Nemščina izbirni predmet govorni nastop
18. 5. ZGO 7. a, 7. b, 7. c spletni test
19. 5. IP- Filmska vzgoja izbirni predmet govorni nastop
19. 5. IP-LIkovno snovanje 1  izbirni predmet  ilustracija
20. 5. IP-Šolsko novinarstvo izbirni predmet prispevka za šolski časopis
21. 5. GEO 7. a, 7. b, 7. c spletni kviz Socrative
22. 5. LUM 7. a, 7. b, 7. c strip
26. 5. ŠPO 7. a, 7. b, 7. c spletni kviz Socrative
26. 5. IP-Urejanje besedil izbirni predmet seminarska naloga
27. 5. IP-Sodobna priprava hrane izbirni predmet ocenjevanje poročila

 

Dostopnost