Select Page

POZ 6.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Ime predmeta Razred
10. 2. 2020 MAT vsi
25. 2. 2020 GUM 6. c
27. 2. 2020 GUM 6. b
28. 2. 2020 GUM 6. a
16. 3. 2020 ZGO 6. c
17. 3. 2020 ZGO 6. b
19. 3. 2020 ZGO 6. a
20. 3. 2020  TJA vsi
20. 4. 2020 MAT vsi
21. 4. 2020 SLO vsi
5. 5. 2020 NPZ SLO vsi
7. 5. 2020 NPZ MAT vsi
11. 5. 2020 NPZ TJA vsi
15. 5. 2020 SLO vsi
18. 5. 2020 GEO 6. b
19. 5. 2020 GEO 6. a
20. 5. 2020 GEO 6. c
22. 5. 2020 TJA vsi
28. 5. 2020 NAR 6. a
29. 5. 2020 NAR 6. b in 6. c