Skoči na glavno vsebino

Organizacija šole v šolskem letu 2016/17

ORGANIZACIJA ŠOLE

ŠOLSKO LETO 2016/2017

RAZREDI IN ODDELKI

 

 

CENTRALNA ŠOLA

 

1. razred 3 oddelki
2. razred 3 oddelki
3. razred 3 oddelki
4. razred 3 oddelki
5. razred 3 oddelki
6. razred 3 oddelki
7. razred 3 oddelki
8. razred 3 oddelki
9. razred 3 oddelki
podaljšano bivanje

9 oddelkov

1 oddelk v Godoviču

 

 

PODRUŽNICE (1.–5. razred)

 

Godovič 3 oddelki
Zavratec 1 oddelek
ONIS 2 oddelka
PŠ IU OM PP 1 oddelek

 

DELAVCI ŠOLE

 

TAJNIŠTVO Mojca Kokošar
RAČUNOVODSTVO

Mirica Lazar

Tatjana Tratnik

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Nevja Felc – pedagog

Marta Pajer Šemrl – psiholog

Marja Šifrer Vehar – pedagog

(nadarjeni učenci)

Nada Božič – učitelj DSP
KNJIŽNICA

Mira Tratnik

Martina Vidma

 

TEHNIČNI DELAVCI

 

KUHINJA

Igor Jež – hišnik Barbara Medic
Boris Jereb – hišnik Mara Miškić
Amela Prek Sanel Šarac
Sedija Ćataković Simona Vončina
Zifa Susić Helena Mavri
Devleta Imširović Tea Leban
Marija Peternelj Matjaž Stolc
Nermina Lozić Angela Mivšek – Zavratec
Vesna Seljak

Petra Treven– Godovič

 

PODALJŠANO BIVANJE PODRUŽNICE
Vlado Milošević Marja Šifrer Vehar – Godovič
Tatjana Ogrič Maja Mivšek– Godovič
Damijana Likar Hermina Tominec – Godovič
Marija Majnik Natalija Pintar– Godovič
Branka Skrt, Majda Gantar,.. Katarina Mohorič- Godovič (PB)
Jana Gregorač Sabina Gnjezda- Godovič
Živa Caruso Darja Kogovšek- Zavratec

Erika Kavčič

Tina Ferjančič

PEDAGOŠKI DELAVCI
 
1. razred Mateja Kogej Lapajne, Majda Gantar
Simona Bevk, Zdenka Skrt
Nada Jereb, Živa Caruso
2. razred Sabina Šmit
Renata Hvala
Majda Mlinar
3. razred Klavdija Pavšič Bajc
Andreja Bizjak
Miroslava Mlakar
4. razred Jožica Treven
Danica Klemenčič
Tina Strnad Kuduzović
5. razred Vesna Carl
Dušanka Likar Černiloga
Lidija Kacin
II. IN III. TRIADA
UČITELJ PREDMET RAZREDNIK
Tina Ferjančič ŠPO, PB
Leon Pisk ŠPO 8. razred
Romana Močnik ŠPO 7. razred
Silva Menard LUM
Tadeja Lapajne Hoyos GUM
Elizabeta Lampe GUM 6. razred
Milena Jereb TIT
Dina Rudolf TIT, MAT
Anica Tratnik  BIO, GOS 9. razred
Alenka Peternelj GOS, NAR 6. razred
Marija Gantar KEM, NAR 8. razred
Marija Bončina MAT
Vanja Čibej MAT
Slavica Rupnik MAT 7. razred
Anja Vencelj FIZ, rač. informator
Katja Uršič ZGO 9. razred
Matjaž Kerček GEO
Rutar Melita TJA 6. razred
Anita Vihtelič Janež TJA 7. razred
Urška Boškovič TJA, NI2, NI3
Peter Tončič TJA, rač. informator
Jožica Zupančič SLO 9. razred
Martina Kokelj SLO
Robert Jereb SLO 8. razred
Maria Ana Kremžar Jerman ŠI1, ŠI2, PB
Marija Majnik DDE
Janja Grošelj Zdrav življenski slog
 
IZBIRNI PREDMETI   1.- 5.r
Branka Skrt angleščina
Leon PISK šport
Dina Rudolf tehnika

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

 

NIS

 

UČITELJ RAZREDNIK
Albina Mljač  3., 5. o, DSP
Martina Jazbar Čefarin 6., 7., 8. o, DSP
Jana Gregorač ŠPO, PB
Milena Jereb TIT, IP
Elizabeta Lampe GUM
Alenka Peternelj NAR
Anica Tratnik GOS
Anita Vihtelič Janež TJA

 

 

 

 

 

PP VIZ

 

Majda Breitenberger varuh negovalec
Marta Erjavec učiteljica
Anica Vretovska čistilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost