Knjižnica je odprta vsak dan pouka od 7. do 12. ure.

Kadar v knjižnici poteka pouk ali imata knjižničarki druge obveznosti, je knjižnica zaprta.