Skoči na glavno vsebino

V skladu s 5. točko 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta) lahko spričevala  dvignete v času uradnih ur vsak dan od 8h do 12 h.

Dostopnost