05 37 26 200 osidrija@os-idrija.si

knjigceObjavljamo seznam potrebščin za naslednje šolsko leto – 2015/2016. Seznam najdete tukaj.

Obenem vam priporočamo, da učenci zvezke, ki še niso popolnoma popisani, uporabijo v naslednjem šolskem letu. Enako velja tudi za vse učne pripomočke in šolske torbe.

Dostopnost