Roditeljski sestanki v šolskem letu 2019/20

Roditeljski sestanki na matični šoli in PŠ Godovič
Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
1. Uvodni roditeljski sestanek 4. 9. razredniki in drugi učitelji v oddelku, učitelj PB
Opisno ocenjevanje in kriteriji november 2019 razredniki in drugi učitelji v oddelku
Športno vzgojni karton Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju marec 2020

razredniki,

športni pedagog

2. Uvodni RS, branje 10. 9. 2019 razredniki, Mojca Lapanja, učitelj PB
CŠOD 14. 10. 2019 razredniki
Analiza šolskega leta 27. 5. 2020 razredniki
3. Plan dela in kriteriji v tretjem razredu; predstavitev projekta ZD Idrija o predebelih otrocih 5. 9.2019 razredniki, Majda Troha (ZD Idrija)
Plavalni tečaj, analiza učno vzgojnih rezultatov februar , marec razrednik
Izbirni predmeti, pregled dejavnosti in ocenjevanj do konca šolskega leta 14. 4. 2020 razredniki, Zdenka Skrt
4. Plan dela in kriteriji ocenjevanja v 4. razredu 12. 9. 2019 razredniki

Zimska šola v naravi,

Kako se učimo; delo z učbenikom

januar 2020 razredniki

Analiza vzgojno izobraževalnega dela,

Analiza spletne ankete o uporabi medijev

19. 5. 2020 Nejc Grošelj, razredniki
5. Plan dela oddelka 18. 9. 2019 razredniki
Kolesarski izpit 15. 10.  2019

razredniki

Edvard Miklavčič

Analiza dela oddelka

Šola v naravi

4. 6. 2020

razredniki

vodja šole v naravi Lošinj 2019

Predavanje v okviru Kluba staršev zunanji izvajalec, razredniki

6.

 

Uvodne informacije o delu v 6. razredu, analiza šole v naravi, cepljenje HPV, predstavitev projekta ZD Idrija o predebelih otrocih 24. 9. 2019 razredniki, Majda Troha (ZD Idrija)
Analiza učnega uspeha po prvem ocenjevalnem obdobju in klima v razredu 4. 2.  2020 razredniki
NPZ ob koncu 2. triade in predstavitev izbirnih predmetov v 7. razredu in novosti v zadnji triadi. 17. 3. 2019 razredniki, Zdenka Skrt

7.

 

Plan dela oddelčnih skupnosti, hišni red, vzgojni načrt, šolska pravila. 17. 9. 2019 razredniki
Analiza učnega uspeha po prvem ocenjevalnem obdobju 13. 2. 2020 razredniki
Roditeljski sestanek s predstavitvijo razredne skupnosti staršem, delitev učencev v učne skupine v 8. razredu 14. 5. 2020 razredniki, učitelj računalništva

8.

 

Uvodni (novo šolsko leto, LDN) 18.9.2019 razredniki
Analiza CŠOD, izbrano predavanje november ali december razredniki, Tina Mervic MCI
Analiza dela, izbrano predavanje februar 2020 razredniki, Ingrid Klemenčič
9. Plan dela za tekoče šolsko leto 23. 9. 2019 razredničarke
Poklicno usmerjanje november ŠSS in zunanji sodelavci
Valeta, zaključni izlet, delo RS maj razredničarke
Roditeljski sestanki na PŠ Zavratec
Naslov Predavatelj Datum Izvajalec/koordinator
DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/20 IN PREDSTAVITEV STANDARDOV ZNANJA 9. 9. 2019 Darja Kogovšek
ZDRAVE NAVADE, ZASVOJENOST dr. Majda Troha oktober, november 2019 Darja Kogovšek
ANALIZA DELA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 8. 6. 2020 Darja Kogovšek
PREDAVANJA V SODELOVANJU S CENTRALNO ŠOLO in KLUBOM STARŠEV


Vsi roditeljski sestanki so ob 17. uri.

Dostopnost