KEM 8

NAVODILA učencem za pouk KEMIJE, 8. razred (1. teden)

Spletna stran: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html

KAZALO: Elementi v periodnem sistemu-Viri elementov in spojin:

a) preberi besedilo, oglej si posnetke  (od str.139 do vključno str.144),

b) napiši v zvezek povzetek na koncu besedila (str.145),

c) reši naloge (str. 146-147).

Uspešno delo želim.

2. TEDEN

NAVODILA ZA DELO
Dostopnost