NAR 7

Gradivo za vaš oddelek bo v spletni učilnici učiteljice Grete Vončina.

_________________________________________________________________________________________

7. a in 7. b:

1. teden

Učenci utrjujete učno snov za pisno ocenjevanje znanja.

Delate tudi s pomočjo i učbenika Naravoslovje 7. Preberete učno snov v i učbeniku in rešite naloge.

V kazalu poiščite naslov ŽIVA NARAVA. Podnaslov Živali so zelo raznolike ( str. 139) do naslova Kaj so zajedavci (str. 239).

Učno snov si razdelite na šest delov (dva naslova na dan).

Povezava do i učbenika NAR 7 https://eucbeniki.sio.si/nar7/index.htm

 

2. teden

SNOVI

3. teden

NAVODILO ZA DELO OBLIKE SNOVI OBLIKE SNOVI ČISTE SNOVI IN ZMESI DELOVNI LIST ČISTE SNOVI IN ZMESI REŠITVE NALOG ČISTE SNOVI IN ZMESI

 

4.teden

 ZRAK JE ZMES PLINOV

KISIK IN GORENJE

 

5. teden

PREVERI RAZUMEVANJE ZRAK JE ZMES PLINOV   PREVERI RAZUMEVANJE KISIK IN GORENJE

OGLJIKOV DIOKSID

 

6. teden

NAVODILO ZA PREVERJANJE ZNANJA      PREVERJANJE ZNANJA

 

7. teden

NAVODILO ZA NARAVOSLOVNI DAN         NARAVOSLOVNI DAN           KRITERIJ OCENJEVANJA POROČILA

 

POPRAVEK NARAVOSLOVNEGA DNEVA

 

8. teden

DUŠIK IN OSTALI PLINI

 

9. teden

VODA V NARAVI

10. teden

SVETLOBA IN BARVE

 

Dostopnost