NAR 6

1. teden

Učenci utrjujete učno snov Energija. Delate s pomočjo i učbenika Naravoslovje 6. Preberete učno snov in rešite vse naloge v učbeniku.

V kazalu poiščite naslov ENERGIJA. (od  strani 50 do 79.)

Učno snov si razdelite na pet delov ( 5 naslovov, vsak dan ponovite eno vsebino).

Povezava do i učbenika NAR 6 https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html

2. teden

NAVODILA ZA 2. TEDEN

 

3. teden

PREVERI ODGOVORE NALOGE IN DELI LISTA NOTRANJA ZGRADBA LISTA REŠITEV NALOGE OZNAČI DELE LISTA

 

4. teden ( 6. 4.  – 10. 4. 2020)

LISTI SE MED SEBOJ RAZLIKUJEJO NABIRANJE LISTOV RASTLIN

 

5. teden

OPAZOVALNA NALOGA LISTI SE MED SEBOJ RAZLIKUJEJO

 

6 teden

NAVODILO ZA PREVERJANJE ZNANJA

 

7. teden

NAVODILO ZA OCENJEVANJE ZNANJA

 

9.  Teden

ZGRADBA STEBLA     OLESENITEV STEBLA

 

10. teden

KORENINA

 

11. teden

CVET IN RAZMNOŽEVANJE RASTLIN

12. teden

NAVODILO ZA NARAVOSLOVNI DAN HERBARIJ   NARAVOSLOVNI DAN HERBARIJ

 

 

Dostopnost