MAT 4

Spoštovani starši in učenci četrtih razredov,
zaradi trenutne situacije vam posredujemo gradivo in naloge za sprotno delo. Predlagamo, da vsak dan učenci opravite nekaj nalog. Svetujemo, da v tem času vsakodnevno utrjujete poštevanko, preberete kakšno knjigo in ponovite že obravnavano snov.
Učenci imate prost dostop do vseh gradiv tudi na radovednih-pet.si in ucimse.com (potrebno se je le registrirati). Na teh spletnih straneh boste našli dodatno razlago, interaktivno gradivo in dodatne naloge.
Verjamemo, da boste naloge opravljali vestno in nam, ko se v šoli zopet vidimo, s ponosom pokazali vaše opravljeno delo v zvezkih in delovnih zvezkih.
Želimo vam, da ostanete zdravi in vas lepo pozdravljamo,

učiteljice 4. razredov.

1. TEDEN:

UČNI LIST 1 UČNI LIST 2 UČNI LIST 3

2. TEDEN:

ponedeljek, 22. 3. 2020

NAVODILO ZA DELO SIMETRIJA

Nadaljnja navodila za 2. teden najdete na naši novi spletni strani: http://4razredidrija.splet.arnes.si/

Dostopnost