Select Page

NAR 6

1. teden

Učenci utrjujete učno snov Energija. Delate s pomočjo i učbenika Naravoslovje 6. Preberete učno snov in rešite vse naloge v učbeniku.

V kazalu poiščite naslov ENERGIJA. (od  strani 50 do 79.)

Učno snov si razdelite na pet delov ( 5 naslovov, vsak dan ponovite eno vsebino).

Povezava do i učbenika NAR 6 https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html

2. teden

NAVODILA ZA 2. TEDEN

 

3. teden

PREVERI ODGOVORE NALOGE IN DELI LISTA NOTRANJA ZGRADBA LISTA REŠITEV NALOGE OZNAČI DELE LISTA

 

4. teden ( 6. 4.  – 10. 4. 2020)

LISTI SE MED SEBOJ RAZLIKUJEJO