Vpogled v vrednotene preizkuse NPZ za starše devetošolcev bo mogoč v sredo, 30. maja 2018, za starše šestošolcev pa v sredo, 6. junija 2018. V obeh terminih bo vpogled potekal od 15.00 do 16.00 ure v računalniški učilnici v OŠ Idrija. Starši, ki se želite vpogleda udeležiti, se predhodno prijavite pomočnici ravnateljice Zdenki Skrt preko elektronske pošte zdenka.skrt@guest.arnes.si ali po telefonu (05) 37 26 216 najkasneje do dneva vpogleda do 13.00 ure.

Ovrednotene preizkuse pa si seveda lahko pogledate tudi od doma, preko spletnega portala http://npz.ric.si. Za vstop potrebujete šifro učenca (dobili so jo prvi dan pisanja NPZjev) in njegov EMŠO. Vpogled za devetošolce je mogoč od 29. do 31. 5. 2018, za šestošolce pa od 5. do 7. 6. 2018.