Gospodarski družbi Kolektor Group se zahvaljujemo za finačno in kadrovsko podporo pri organizaciji in izvedbi nadstandardnega projekta, ki se izvaja izven običajnih šolskih klopi.

Nadobudnim učencem III. triade je bilo po zaslugi koncerna omogočeno, da so v mesecu aprilu 2018 v CŠOD-ju Cerkno na kreativen in zanimiv način razvijali svoje talente in ustvarjalnost ter pridobivali nova znanja in praktične izkušnje.

Pod suverenim vodstvom dveh mladih kemikov Žive Trtnik in Blaža Ježa so se učenci srečali s kemijskimi zakonitostmi na povsem drugačen način kot v šoli. Obema se zahvaljujemo za zelo temeljito in angažirano izpeljavo delavnice.

Z donacijskimi sredstvi je koncern omogočil tudi nabavo Makeblock robotov in s tem izpeljavo delavnice robotike.

Mbot in Ranger roboti omogočajo pridobivanje številna t.i. STEAM znanja – znanja tehnike, matematike, programiranja, glasbe in umetnosti se pri tem prepletajo.

Vodstvu koncerna in vsem, ki neposredno sodelujejo v zgoraj omenjenem projektu se iskreno zahvaljujemo za večletno izkazano podporo in zaupanje.

 

Marja Šifrer Vehar,  vodja dela z nadarjenimi

Ivica Vončina, ravnateljica