Knjižnica je odprta vsak dan pouka od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 14.00.

Kadar v knjižnici poteka pouk ali imata knjižničarki druge obveznosti, je knjižnica zaprta.