Učbeniški sklad OŠ Idrija omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem. Prejeli jih bodo v prvih dneh pouka. Izposoja bo potekala postopoma od 9. razreda navzdol.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti učbenike nepoškodovane. Če učbenik uničijo ali izgubijo, ga morajo nadomestiti.

Dolžnost učencev in njihov skrbnikov je, da učbenike zaščitijo z novim ovitkom in opremijo s podatki uporabnika, to je imenom, priimkom, razredom in oddelkom.

Seznami potrebščin so še vedno dostopni na dveh mestih spletne strani šole:

  • v zavihku O ŠOLI zgoraj desno,
  • v zavihku ŠOLSKA KNJIŽNICA levo.

Šolska knjižnica bo za izposojo ostalih gradiv odprta predvidoma od četrtka, 7. septembra, dalje. Takrat bomo objavili tudi urnik odprtosti knjižnice.

Mira Tratnik in Martina Vidmar