plakat-jesenski bazar-mala

Zbiranje predmetov za bazar bo
v torek, 4. 10., v sredo, 5. 10.
in četrtek, 6. 10. 2016
od 16.00 do 17.30
pri vhodu v šolo z dvorišča.

Šolski sklad