Tečaj razmišljanja

 Starši in šolniki se strinjamo, da moramo pomagati otrokom, da se za samostojno življenje naučijo razmišljati. Izobraževalni sistem, ki nas dobro opremi s podatkovnim znanjem, je pomanjkljiv na področju spoznavnih strategij in ustvarjalnega razmišljanja.

Poslanstvo izobraževanja pa je prav gotovo ponuditi učencem oboje. Ob široki bazi znanja naučiti učence tudi razmišljati učinkovito, konstruktivno in ustvarjalno.

Dr. Edward de Bono je orodja za neposredno poučevanje razmišljanja v šolah ponudil že leta 1972 in od takrat dalje jih uporabljajo v osnovnih in srednjih šolah v 44 državah na svetu.

V tem šolskem letu bo šolska psihologinja 10 urni tečaj razmišljanja  imenovan  CoRT ponudila učencem 6. razredov

CoRT je program, ki učence uči vseh spretnosti učinkovite uporabe lastne pameti za vsako šolsko, osebno ali družbeno situacijo ter jim pomaga, da veščino razmišljanja vadijo.

Nekoč je prevladovalo, da je oseba z visokim količnikom IQ nujno tudi učinkovit mislec. Danes se zdi, da to ne velja več, nekateri ljudje z visokim IQ se izkažejo kot relativno neučinkoviti misleci, in nekateri drugi s precej skromnejših IQ kot bolj učinkoviti.

Če je IQ kot konjska moč avtomobila, potem je razmišljanje enakovredno spretnosti vožnje avtomobila.

Toda absurdno je predpostavljati, da se bo razmišljanje zgodilo samo od sebe, če bomo imeli dovolj informacij. Samo v zelo redkih primerih lahko imamo tako celovite informacije, da razmišljanje postane odvečno. V večini primerov moramo nadomestiti manjkajoča dejstva z uporabo svojih sposobnosti razmišljanja.

Prvi sklop desetih učnih ur je namenjen urjenju učinkovitega usmerjanja pozornosti, iskanju dobrih in slabih, ter pozitivnih plati vsake ideje ali situacije, upoštevanju vseh dejavnikov določene problemske situacije, postavljanju ciljev in načrtovanju, ugotavljanju posledic, postavljanju prioritet in iskanju alternativnih možnosti, ter na koncu odločanju.

Sklop drugi 10 ur je namenjen  urjenju kreativnega razmišljanja. Za njega  se bodo učenci lahko odločili po opravljenem prvem delu.

Marta Pajer Šemrl
šolska psihologinja

 

Prijavite se pri razredni uri!