Vabilo (bralni teden)

Tone Pavček: VSI NAŠI OTROCI

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,

vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni,
vsi bolni in lačni,
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo Božji glas,

ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

 

MEDKULTURNOST IN VEČJEZIČNOST

(1. 2.– 12. 2. 2016)

Razvijanje medkulturnega zavedanja je v zadnjem času vedno bolj pomembno, saj so različne spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba večkulturna. Če želimo preseči večkulturnost in narediti družbo medkulturno, se moramo načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja že zgodaj in jo razvijati skozi celoten izobraževalni proces. Temeljno poslanstvo medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih in kulturnih izvorov, tako z ljudmi, ki že ves čas živijo v našem okolju (avtohtone in druge etnične skupine), kot z ljudmi, ki so se nam pridružili v zadnjem času.

Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogoča človeku, da sprejema prisotnost več kultur na lastnem prostoru kot vrednoto in kot možnost za nadaljnji razvoj svoje osebnosti. Odprtost do drugačnosti je bogastvo duha.

Prav zato smo se v 5. razredu odločili, da letošnji bralni teden posvetimo medkulturnosti in večjezičnosti, saj je na naši šoli veliko priseljencev.

Več o dejavnostih bralnega tedna si lahko prebirate preko spletne strani šole (OŠ Idrija/matična šola/5.a razred).

 

Vsakdo si zasluži, da se mu nekoč v življenju zgodi nekaj dobrega.

(Morris Gleitzman)